Ծրագրեր, մոդուլներ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթություն

Գրադարանային գործ

Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

Զարդային կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ

Լուսանկարչական գործ

Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

Միջին մասնագիտական կրթություն

II կուրս (հիմնական կրթություն), I կուրս (միջնակարգ կրթություն)

III կուրս (միջնակարգ կրթություն)

Pages

Subscribe to Ծրագրեր, մոդուլներ