08/20/2012 - 19:44

 Օգոստոսի 20-ին, ժամը 13:00 քոլեջում սկսվեց սեմինար պարապմունք մոդուլային ծրագրերով աշխատող ու նոր մոդուլներ գրող աշխատանքային խմբերի հետ: Սեմինարը վարում էր կրթահամալիրում մասնագիտական ծրագրերը համակարգող Գայանե Թերզյանը: Սեմինարին ներկայացվեց ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կայքում տեղադրված մոդուլները, որոնք հիմնականում պահանջում են բովանդակային լրացումներ,բայց մենք  ունենք մասնագիտություններ, որոնց մոդ

08/20/2012 - 19:07

 Օգոստոսի 20-22-ը կրթահամալիրի քոլեջում սկսվում են մասնագիտական ոլորտի ընդունելության քննությունները: Քննությունների ժամանակացույցը տ´ես այստեղ

09/06/2012 - 20:55

Արհեստագործական(մեկամյա)
Միջին մասնագիտական կրթություն

02/20/2014 - 13:18

Երևանի <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 2011-2012 ուսումնական տարվա <<0515 – Զարդակիրառական արվեստ >> մասնագիտության պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքների մասին

Ռուբեն Արևշատյան

02/20/2014 - 13:10

Երևանի <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 2011-2012 ուսումնական տարվա <<2311- Հասարակական սնունդ>> մասնագիտության պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքների մասին

02/20/2014 - 13:29

Երևանի <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 2011-2012 ուսումնական տարվա <<2304 – Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում>> մասնագիտության պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքների մասին
Գայանե Այվազյան

02/20/2014 - 13:06

Երևանի <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 2011-2012 ուսումնական տարվա <<0515 – Զարդակիրառական արվեստ >> մասնագիտության պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքների մասին

02/21/2014 - 22:28

Երևանի <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 2011-2012 ուսումնական տարվա <<2311- Հասարակական սնունդ>> մասնագիտության պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքների մասին

06/19/2014 - 16:03

 ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2012 թվականի ընդունելության կարգ

ՀՀ ԿԳ նախարարի 05.04.2012թ. N 254-Ն հրամանի հավելված

Pages

Subscribe to Front page feed